TermUtility token

Een digitaal token dat bepaalde functionaliteit bevat met betrekking tot een concreet project of een concrete omgeving. Deze tokens kunnen worden gebruikt als betalingseenheden, beloningen of toegang verlenen tot een specifiek netwerk.
Last updated on 2 years ago
Edit on GitHub

Get notified when we release new content

Sign up for our newsletter to stay up-to-date with the latest Armada Alliance news and updates.

Armada Alliance